Aktualności
Rekomendacje Stałego Komitetu Konwencji Berneńskiej

Na stronach internetowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostały umieszczone tłumaczenia na język polski dokumentów rekomendowanych przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej, które zostały przyjęte przez strony tej konwencji

2017-12-06
Dofinansowanie na ochronę obszarów i gatunków cennych przyrodniczo

Od 2 do 31 stycznia 2018 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i regionalne dyrekcje ochrony środowiska mogą składać wnioski o dofinansowanie ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Nabór dotyczy zadań, które będą realizowane od 2019 r.

2017-12-04
Liście bożodrzewu gruczołowatego
Konsultacje społeczne unijnej listy inwazyjnych gatunków obcych

Do 24 listopada 2017 r. można przesyłać uwagi do wykazu inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii Europejskiej

2017-11-23
Konferencja szkoleniowa dotycząca ochrony obszarów podmokłych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na międzynarodową konferencję szkoleniową dotyczącą ochrony obszarów podmokłych, która odbędzie się od 14 do 15 listopada 2017 r. w Augustowie

2017-11-03
Konwencja Berneńska przeciw nielegalnemu zabijaniu ptaków

Konwencja Berneńska rozpoczęła w mediach społecznościowych kampanię, której celem jest uświadomienie społeczeństwu problemu nielegalnego zabijania ptaków w czasie ich migracji

2017-10-31
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka