REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

  • Trwa druga edycja konkursu o Polską Nagrodę Krajobrazową "Krajobrazowe Inspiracje". Projekty można zgłosić do 15 października 2014 r., więcej. Zapraszamy

Aktualności
Piotr Otawski Głównym Konserwatorem Przyrody

Prezes Rady Ministrów powołał Piotra Otawskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i jednocześnie Głównego Konserwatora Przyrody. Nowy wiceminister będzie odpowiadał m.in. za kwestie związane z ochroną przyrody, leśnictwem i łowiectwem


2014-08-01
Pukinin ma nową kwaterę

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uczestniczył w zakończeniu budowy kwatery składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pukininie w gminie Rawa Mazowiecka


2014-07-29
Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie ratują ptaki

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie uratowali samiczkę pustułki ranną w wyniku kolizji z linią wysokiego napięcia


2014-07-29
Spotkanie w sprawie wycieku mazutu do Wisły

Wizje terenowe obszaru objętego skutkami awarii, interwencje i pomoc weterynaryjna to wynik ustaleń ze spotkania zainicjowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w związku z wyciekiem w Elektrowni Kozienice


2014-07-28
Kolejne plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w dolnośląskim

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu podpisał zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Kościół w Konradowie, Masyw Ślęży i Rudawy Janowickie


2014-07-25
Więcej
Kalendarium