REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU

  • 22 grudnia 2014 r. Wydział Spraw Terenowych w Jeleniej Górze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ze względów organizacyjnych, będzie nieczynny.

Aktualności
34. posiedzenie Stałego Komitetu Konwencji Berneńskiej

W Strasburgu odbyło się posiedzenie Stałego Komitetu Konwencji o ochronie gatunków dzikiej europejskiej flory i fauny oraz ich siedlisk, tzw. Konwencji Berneńskiej. Polskę reprezentowali pracownicy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska


2014-12-16
Ochrona stanowiska zanokcicy serpentynowej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu zleciła wykonanie ogrodzenia zabezpieczającego stanowisko zanokcicy serpentynowej - cennego gatunku paproci, który jest kluczowym przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Kamionki


2014-12-15
Korekty w zarządzeniach w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych

Ukazało się obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego o sprostowaniu błędów w zarządzeniach w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie oraz Przeplatki nad Bystrzycą


2014-12-10
Ochrona czynna siedliska motyli

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu zleciła wykoszenie łąki selernicowej leżącej na obszarze Natura 2000 Las Pilczycki, która stanowi siedlisko dwóch gatunków motyli, modraszka nausitusa i modraszka telejusa


2014-12-03
Ochrona czynna w obszarach Natura 2000

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu realizuje zadania określone w planach zadań ochronnych dla sześciu dolnośląskich obszarów Natura 2000


2014-11-27
Więcej
Kalendarium