Aktualności
Zmiany w ochronie drzew i krzewów

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów. Najważniejsze zmiany dotyczą właścicieli prywatnych posesji, którzy mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy, pod warunkiem, że nie jest to związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Zmieniły się też zasady naliczania opłat za wycinkę oraz zmniejszyły się kary z tego tytułu

2017-01-17
Wyjaśnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu dotyczące ograniczeń w organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych w Górach Izerskich

Nawiązując do informacji medialnych, w tym do artykułu „Jak pogodzić bieg ze zwierzyną”, który ukazał się w dniu 28 grudnia 2016 r. w Gazecie Wrocławskiej, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu (RDOŚ) przedkłada następujące informacje.

2016-12-29
Działania ochronne w dolnośląskich rezerwatach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu zrealizowała działania związane z czynną ochroną w ośmiu rezerwatach przyrody, na powierzchniach, które wymagają corocznego koszenia lub przeprowadzenia wycinki

2016-12-20
Mój krajobraz. Współtworzę i chronię

Polski krajobraz, to bohater tapet – kalendarzy na 2017 r. W miarę jak kurczą się zasoby przyrody, a krajobraz ulega przekształceniom, staje się wartością coraz rzadszą i cenniejszą, wartością, o którą należy dbać i którą należy szanować

2016-12-16
Wyjątkowe i zagrożone

Ich obecność jest zagrożona z różnych przyczyn - z powodu zarastania nieużytkowanych łąk, zmiany zagospodarowania terenów, a niekiedy niszczenia ze względu na piękne kwiaty. Dlatego są objęte ochroną prawną, która jednak bez ich poznania nie wystarczy

2016-12-14
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka