• Trwa druga edycja konkursu o Polską Nagrodę Krajobrazową "Krajobrazowe Inspiracje". Projekty można zgłosić do 15 października 2014 r., więcej. Zapraszamy 

     

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku. Odpowiada za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym rejestrację organizacji w krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). W kompetencjach jest również tworzenie i koordynacja krajowej sieci "Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju" w Polsce, odpowiedzialnej za wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy krajami UE oraz instytucjami wdrażającymi fundusze europejskie.

Urząd powstał na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Pracą Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska kieruje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, który powołuje i odwołuje 16 regionalnych dyrektorów ochrony środowiska wykonujących swoje zadania na obszarach poszczególnych województw, a także pełni w stosunku do nich funkcję organu wyższego stopnia.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel: 22 57-92-900, fax: 22 57-92-127
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

NIP: 701 01 51 052
REGON: 141 62 84 10

Kierownictwo:

Michał Kiełsznia - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Tomasz Kielar - Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków:
- Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przyjmuje w poniedziałki w godzinach 16.00-17.00
- wyznaczony na stanowisku do spraw skarg i wniosków oraz obsługi prawnej pracownik Biura Prawnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przyjmuje we wtorki i środy w godzinach 10.00-12.00

Konta bankowe:
Wpłaty z tytułu opłaty za udostępnianie informacji:
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
NBP O/O Warszawa
30 1010 1010 0060 1522 3100 0000

Kalendarium